Slezsák József
1945-2021

Gregó Lajos

 

Egyéb közszolgáltatások

Falugondnoki Szolgálat

Falugondnok(megbízott) Zupkó Endre

Ellátott terület: Galvács község közigazgatási területén élő teljes lakosság.

Biztosított fő szolgáltatások:

  • Egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása(gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás stb.)
  • Óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek intézménybe történő szállítása, egyéb gyermekszállítás (sport, úszás, nyelvoktatás, rendezvényekre szállítás stb.)
  • Helyi szociális szükségletek, igények ellátása, információk közvetítése az önkormányzat és a lakosság között.
  • Művelődés, sport, szabadidős tevékenységek szervezése, segítése.(színház látogatás, kirándulás stb.)
  • Lakossági szolgáltatások: bevásárló utak szervezése, háztartási gépek javításának intézése, táp-terménybeszerzés segítése stb.)
  • Önmaguk ellátására saját erőből nem képesek részére( bevásárlás, segítségnyújtás, téli tüzelő beszerzés, takarítás stb.
  • Önkormányzati feladatokban való közreműködés( árubeszerzés az intézmények részére, közhasznú munkások irányítása stb)

KMB

Körzeti megbízott: Eszenyi László r.ftőrm.
Cím: Szendrő, Rákóczi út 11
Telefon: 8/524-000,
E-mail: edelenyrk@borsod.police.hu

Szociális ellátások

Szociális gondozás

Név: Észak-Alföldi Regionális Szolgáltató Központ
Cím: 4024 Debrecen, Rákóczi u.62/A
Telefon: 52-531-565, 52-351-566

2010. december 15-től az Önkormányzat az Észak-Alföldi regionális Szolgáltató Központtal kötött Együttműködési megállapodás keretében látja el a szociálisan rászorulók gondozását, házi segítségnyújtást.
Galvácson 2 főt foglalkoztatnak(Pálinkásné Apáti Timea, ifj Filo Józsefné), akik 16 fő ellátását biztosítják.

Étkezési támogatás

Az önkormányzat igény szerint, jövedelemtől függően, meghatározott összeg ellenében ebédet biztosít a helyi lakosoknak. Az ebédet a Falugondnoki Szolgálat Szendrőből szállítja ki.
A szociális szolgáltatások biztosítása során az egyenlő bánásmód követelményei kerülnek betartásra.

Közhasznú munka

Az önkormányzat a lehetőségek szerint részt vesz a közmunkaprogramban. A közmunkások alkalmazásával karbantartják a közterületeket, parkokat, takarítják a közutakat.

Községi temető,ravatalozó, temetőgondozás

A temető és a ravatalozó az Önkormányzat tulajdonában és gondozásában áll.
A temetőben vízzel, villannyal, hűtővel ellátott kis ravatalozó található.A temetőkert tisztítását és rendbehozatalát az Egyesület kezdeményezésére és a tagok segítségével 2000-ben illetve 2001-ben végezték el a község lakói. A zsidó temető a II. világháborútól kezdve nagyon elhanyagolt állapotban volt. 2001-ben sikerült a bokros, fával benőtt területet kitisztítani. Az Egyesület a temető további rendbetételét, a kidőlt sírkövek újraállítását tervezi illetve egy kopjafa állításával kívánja megjelölni a temető helyét.
© 2004 - 2023 Minden jog fenntartva! Me-NET Kft. Miskolc
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.
Adatkezelési tájékoztató